*  *
 *
אנה לסמן את אחד ואו יותר מהשירותים הבאים :  *
מעוניין בבניית פרגולה   מעוניין בבניית דק  
מעוניין בבניית גדר עץ   מעוניין בתוספת בנייה מעץ  
מעוניין בבניית מדרגות מעץ   מעוניין בבניית מחסן מעץ  
מעוניין ב-חידוש/שימון/צביעה/תיקון של פרגולה   מעוניין ב-חידוש/שימון/צביעה/תיקון של דקים